پست های ارسال شده در آدر سال 1393

دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره‌ی جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری با رهبر

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی و دیگر علما و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید